חיפוש באתר

טפסים

טופס הצהרת בריאות

להל"ן הצהרה על מצב בריאותי לצורך השתתפות בטיולי "קהילה מטיילת " אלפי מנשה (ימולא פעם אחת)
סמן אם הינך מטופל בתרופות למחלות כשלהן
וליצור קשר עם :
למרות כל הנאמר למעלה אני מצהיר שמצב בריאותי טוב ומאפשר לי להשתתף בטיולי "קהילה מטיילת". כמו כן אני מצהיר שעם כל שינוי במצבי בריאותי אודיע בכתב למארגני הטיול.
חתימה :
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות