חיפוש באתר

טפסים

טופס אישור צילום ושימוש בצילום

והריני מאשר בחתימתי לצלם את בני/בתי במעון התחלה חכמה – "ניצנים"/ "ניצני טל". הצילומים הנם לצורך תיעוד הפעילות במעון, קישוט המעון, פרסום הפעילות בעיתוני היישוב והטלוויזיה הקהילתית ובאתר האינטרנט של היישוב או של המעון כשיבנה.
חתימה:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות