חיפוש באתר

טפסים

ביטול השתתפות במעון - תשפ"ג -

הנחיות למילוי הטופס:

 

*שימו לב! כל השדות הינם חובה למילוי

 

חובה למלא 9 ספרות
הנני מבקש/ת לבטל הרשמה למעון התחלה חכמה ב
כתה
חתמו כאן
בטיפול המתנ“ס

התקנון

תושבים יקרים,
על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:
1. שנת הפעילות תשפ"ב תחל ב- 1.9.2022 עד 30.6.2023, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח ובהתאם ללוח החופשות. (למעט חוגי מחול הפועלים עפ"י חופשות משרד החינוך).
2. החופשות בחגים שבהן אין פעילות (כמפורט בלוח החופשות), נכללות בעלות החוג.
3. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימאלי של משתתפים. המרכז הקהילתי רשאי לסגור חוג, או לחילופין, לאחד קבוצות.
4. אם נרשם משתתף לחוג שלא נפתח, יהיה רשאי לבחור באחד החוגים האחרים ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או לקבל את כספו בחזרה על הפעילות שלא התקיימה.
5. אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא מחיר החוג.
6. מפגש שלא התקיים ע"י המדריך מסיבה כל שהיא, יתקיים ע"י מדריך מחליף, או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג.
7. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך בחוג יחויב באופן מלא.(כולל על שיעור הניסיון).
8. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילויות המתנ"ס בשנת תש"פ עד להסדרת החוב.
9. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת בהתאם לאמנה היישובית.
10. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים/הסדנאות/הפעילויות המוצעים בתוכנית
השנתית, בהתאם לצורך.

הנחות:
1. משפחה המשתתפת ב- 4 חוגים ומעלה (כולל חוגי מבוגרים) תזכה להנחה של 10% על החוג החמישי ומעלה (הזול מבניהם). ההנחה לא תחול על חוגי המוסיקה, סדנאות, תקשורת, קורסים, להקות ייצוגיות, חבורת זמר, תאטרון, ספורט ייצוגי ונבחרת, אולם חוגים אלה ייחשבו במניין החוגים לצורך קבלת הנחה.
2. לקבלת הנחות ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה להנחה שניתן להורדה מאתר המתנ"ס או לקבלו במזכירות המתנ"ס. הועדה פועלת בהתאם לקריטריונים קבועים המופיעים באתר המתנ"ס. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך 10.10.20. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת הנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2020. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים או לאחר 10.10.20.
3. תשלום במזומן לכל השנה יזכה את המשפחה ב3% הנחה.
4. אין כפל הנחות.

ביטול השתתפות:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול חוג בכתב באתר או במזכירות המתנ"ס. ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס 09-7925713. במקרה זה יש לוודא קבלתו במתנ"ס.
1. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג.
2. ללא הודעה חתומה בכתב, יחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
3. דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 40 ש"ח למשפחה ייגבו במועד הביטול.
4. ביטול חוג יתקבל בכתב עד ל- 25 בחודש ויכנס לתוקף החל מהחודש שאחריו.
5. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה עד 25.3.23. לאחר תאריך זה יהיה ניתן לעבור מחוג לחוג למעט לחוגי המחול.
6. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש לאחר מילוי טופס העברה.
7. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
8. אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף (אלא במקרים מיוחדים). במקרה של מחלה או פציעה, יש להמציא אישור רפואי תוך שבועיים מיום ההיעדרות ולא יאוחר מסוף אותו חודש ההיעדרות. אישורים שלא יגיעו במועדם, לא יתקבלו!
9. ניתן לבטל שיעורי מוסיקה פרטני 24 שעות מראש. מעבר לכך, יחויב השיעור במחיר מלא.
10. ביטול השתתפות בליגות, להקות ומגמות יתאפשר עד ה- 25/12/22.

קורסים וסדנאות:
על קורסים וסדנאות המתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף. התשלום הוא עבור קורס מלא. ניתן לבטל השתתפות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס/סדנא.

אופן התשלום:
הרשמה ותשלום בגין החוגים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע והמחאות בלבד דרך אתר המתנ"ס, או במשרדי המתנ"ס בכל אמצעי התשלום הקיימים. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן (עצמי).
מהשיעור השני על המשתתפים להציג בפני מדריך החוג אישור המעיד על הסדר תשלום שנתי. זהו תנאי הכרחי להשתתפות. יש לדאוג לקבלו לאחר הרישום ממזכירות המתנ"ס.

שימו לב - ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה, חובה להירשם בשנית!

 


מתנסנט חוגים הצהרת נגישות