טפסים

טופס הרשמה ל- קורס/מרכז הלמידה -

הנחיות למילוי הטופס:

 

ניתן להחזיר טופס הרישום לפקס במזכירות המתנ"ס 09-7925713

טלפון מזכירות מתנ"ס 09-7925511

 

ההורים
קורסים
מתמטיקה
אנגלית
אמצעי תשלום
הצהרת ויתור סודיות
מאשר/ת בזאת לאחראי קורסים/מורה/מדריך לקבל ולמסור אינפורמציה אודות בני/בתי בעניין מצבו/ה והישגיו/יה הלימודיים בבית הספר בו לומד/ת ובקורס בו משתתף/ת
הנני מוותר/ת בזאת על סודיות
חתמו כאן
צרו קשר:
השלוחות שלנו:
פעילויות:
תוכן מרכזי:
קישורים:
מתנסנט חוגים