כללי

תקנון הרשמה לשנת תשפא

תושבים יקרים,
על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי
הרישום והתשלום הבאים:
1 .שנת הפעילות תשפ“א תחל ב- 2020.9.1 עד 2021.6.30 ,למעט ערבי חג, ימי חג וחול
המועד פסח ובהתאם ללוח החופשות,(למעט חוגי מחול הפועלים עפ“י חופשות
משרד החינוך).
2 .החופשות בחגים שבהן אין פעילות (כמפורט בלוח החופשות), נכללות בעלות החוג.
3 .פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימאלי של משתתפים. המרכז
הקהילתי רשאי לסגור חוג, או לחילופין, לאחד קבוצות.
4 .אם נרשם משתתף בחוג שלא נפתח, יהיה רשאי לבחור באחד החוגים האחרים
ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או לקבל את כספו בחזרה על הפעילות שלא
התקיימה.
5 .אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את המשתתף מתשלום
מלוא מחיר החוג.
6 .מפגש שלא התקיים ע“י המדריך מסיבה כל שהיא , יתקיים ע“י מדריך מחליף, או
יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג.
7 .לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך לא יחויב
בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך בחוג יחויב באופן מלא. )כולל על שיעור
הנסיון)
8 .משפחה החייבת כספים למתנ“ס לא תורשה להירשם לפעילויות המתנ“ס בשנת
תשפ“א עד להסדרת החוב.
9 .הנהלת המתנ“ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות
השוטפת בהתאם לאמנה היישובית.
10 .המתנ“ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים/הסדנאות/
הפעילויות המוצעים בתוכנית השנתית, בהתאם לצורך.

הנחות:
1 .משפחה המשתתפת ב- 4 חוגים ומעלה (כולל חוגי מבוגרים) תזכה להנחה של
%10 על החוג החמישי ומעלה (הזול מבניהם). ההנחה לא תחול על חוגי המוזיקה,
סדנאות, תקשורת, קורסים, להקות ייצוגיות, ספורט ייצוגי ונבחרת, אולם חוגים
אלה ייחשבו במניין החוגים לצורך קבלת הנחה.
2 .לקבלת הנחות ניתן לפנות לוועדת הנחות ע“י מילוי טופס בקשה להנחה שניתן
להורדה מאתר המתנ“ס או לקבלו במזכירות המתנ“ס. הוועדה פועלת בהתאם
לקריטריונים קבועים המופיעים באתר המתנ“ס. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל
האישורים הנדרשים עד לתאריך 2020.10.11 .ההנחה תתקבל רק לאחר אישור
וועדת הנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2020 .לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא
כל המסמכים הנדרשים או לאחר ה-2020.10.11
3 .תשלום במזומן לכל השנה יזכה את המשפחה ב%3 הנחה
4 .אין כפל הנחות.

ט.ל.ח

צרו קשר:
השלוחות שלנו:
פעילויות:
תוכן מרכזי:
קישורים:
מתנסנט חוגים