כללי

תקנון הרשמה לשנת תשע”ט

תושבים יקרים,

על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי
הרישום והתשלום הבאים:

1. שנת הפעילות תשע”ט תחל ב- 1.9.2018 עד 30.6.2019, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח ובהתאם ללוח החופשות, (למעט חוגי מחול הפועלים עפ”י חופשות משרד החינוך).
2. החופשות בחגים שבהן אין פעילות (כמפורט בלוח החופשות), נכללות בעלות החוג.
3. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימאלי של משתתפים. המרכז הקהילתי רשאי לסגור חוג, או לחילופין, לאחד קבוצות.
4. אם נרשם משתתף לחוג שלא נפתח, יהיה רשאי לבחור באחד החוגים האחרים ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או לקבל את כספו בחזרה על הפעילות שלא התקיימה.
5. אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא מחיר החוג.
6. מפגש שלא התקיים ע”י המדריך מסיבה כל שהיא, יתקיים ע”י מדריך מחליף, או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג.
7. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך בחוג יחויב באופן מלא. (כולל על שיעור הנסיון) 
8. משפחה החייבת כספים למתנ”ס לא תורשה להירשם לפעילויות המתנ”ס בשנת תשע”ט עד להסדרת החוב.
9. הנהלת המתנ”ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת בהתאם לאמנה היישובית.
10. המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים/הסדנאות/הפעילויות המוצעים בתוכנית השנתית, בהתאם לצורך.

הנחות:
1. משפחה המשתתפת ב- 4 חוגים ומעלה (כולל חוגי מבוגרים) תזכה להנחה של 10% על החוג החמישי ומעלה (הזול מבניהם). ההנחה לא תחול על חוגי המוסיקה, סדנאות, תקשורת, קורסים, להקות ייצוגיות, תאטרון, ספורט ייצוגי ונבחרת, אולם חוגים אלה ייחשבו במניין החוגים לצורך קבלת הנחה.
2. משתתף ב- 3 חוגים ומעלה יזכה להנחה של 5% על החוג הרביעי ומעלה (הזול מביניהם).
3. לקבלת הנחות ניתן לפנות לוועדת הנחות ע”י מילוי טופס בקשה להנחה שניתן להורדה מאתר המתנ”ס או לקבלו במזכירות המתנ”ס. הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים קבועים המופיעים באתר המתנ”ס. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך 10.10.18. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור וועדת הנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2018. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים או לאחר ה 10.10.18
4. תשלום במזומן לכל השנה יזכה את המשפחה ב 3% הנחה
5. אין כפל הנחות. 

ביטול השתתפות:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול חוג בכתב באתר או במזכירות המתנ”ס. ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס 09-7925713 במקרה זה יש לוודא קבלתו במתנ”ס. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג.
1. ללא הודעה חתומה בכתב, יחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
2. דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 40 ש”ח למשפחה ייגבו במועד הביטול.
3. ביטול חוג יתקבל בכתב עד ל- 25 בחודש ויכנס לתוקף החל מהחודש שאחריו.
4. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה עד 25.3.19. לאחר תאריך זה יהיה ניתן לעבור מחוג לחוג למעט לחוגי המחול.
5. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש לאחר מילוי טופס העברה.
6. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
7. אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף (אלא במקרים מיוחדים). במקרה של מחלה או פציעה, יש להמציא אישור רפואי תוך שבועיים מיום ההיעדרות ולא יאוחר מסוף אותו חודש ההיעדרות. אישורים שלא יגיעו במועדם, לא יתקבלו!
8. ניתן לבטל שיעורי מוסיקה פרטני 24 שעות מראש. מעבר לכך, יחויב השיעור במחיר מלא.
9. העשרה במחול - כל תלמיד/ה החל מכיתה ב’ חייב/ת בתשלום עבור העשרה, סכום חד פעמי לכיתה ב’ ומסלול פתוח - 120 ₪. סכום חד פעמי לכיתה ג’ - יב’ בסך 250 ₪ לשנה. במקרה של עזיבת החוג, לא יוחזר כסף עבור העשרה.
10. התשלום עבור חוג המחול אינו כולל את מופעי סוף השנה.
11. ביטול השתתפות בליגות, להקות ומגמות יתאפשר עד ה- 25/12/18.

קורסים וסדנאות:
על קורסים וסדנאות המתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף. התשלום הוא עבור קורס מלא. ניתן לבטל השתתפות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס/סדנא.

אופן התשלום:
הרשמה ותשלום בגין החוגים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד דרך אתר המתנ”ס, או במשרדי המתנ”ס בכל אמצעי התשלום הקיימים. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן (עצמי).
מהשיעור השני על המשתתפים להציג בפני מדריך החוג אישור המעיד על הסדר תשלום שנתי. זהו תנאי הכרחי להשתתפות. יש לדאוג לקבלו לאחר הרישום ממזכירות המתנ”ס.
שימו לב: ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה, חובה להירשם בשנית!

צרו קשר:
השלוחות שלנו:
פעילויות:
תוכן מרכזי:
קישורים:
מתנסנט חוגים