חיפוש באתר

מי אנחנו

מרכז קהילתי אלפי מנשה

המרכז הקהילתי מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית פנאי ותרבות לכלל היישוב, בראייה משלבת של התושבים, הרשות והעסקים. המרכז הקהילתי מנגיש שירותים לכלל התושבים במטרה לגרום לכל תושב להרגיש ולהיות משמעותי ושייך; מקדם תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות; וכן מעודד גאווה ושייכות קהילתית כחלק מהחברה הישראלית.

 

פעילויות המרכזים הן בתחומים קהילתיים, חברתיים, חינוכיים ותרבותיים, תוך שילוב של אוכלוסיות מגוונות, ביניהן גם בעלי מגבלה פיזית, מנטלית או נפשית. בין הפעילויות: מסגרות למשפחה ולגיל הרך, וכן מעונות וצהרונים, מרכזי למידה רב תחומיים ורב גילאיים, תכניות לבעלי מגבלה נפשית - עמיתים, מנטלית-התנהגותית - רעים או פיזית – קהילה נגישה;  חוגים ופעילויות העשרה בתחומים מגוונים, אירועי תרבות וספורט, תכניות סיירות וטיולים, וכן כל תכנית נוספת בהתאם לצורכי הקהילה.

 

באלפי מנשה כמו במקומות אחרים, ההנהלה המקומית משמשת כר לפיתוח מנהיגות מקומית ועירונית. במקומות רבים, חברי ההנהלה - הלומדים, משתלמים ומתפתחים במסגרת הכשרת החברה למתנ"סים מספקת ידע מקצועי והדרכה לגופים המפעילים את המתנ"ס ואין היא גורם ההנהלות - הגיעו לתפקידי מנהיגות במישור המקומי ואף מעבר לו.

 

החברה למתנ"סים מספקת ידע מקצועי והדרכה לגופים המפעילים את המרכז הקהילתי ואין היא גורם הנושא באחריות לתקצובהמרכז הקהילתי. עם זאת, החברה מסייעת למתנ"סים באמצעות תקציבים ייעודיים ולא ייעודיים ותקציבי פיתוח.

 

ההנהלה הציבורית היא הגרעין המבטא את צורכי הקהילה ואת רעיון מעורבות התושבים בתהליכים המתרחשים בקהילתם. שמירה על עצמאותו של המרכז הקהילתי בקהילתו, הקפדה על שיתוף התושבים בעשייה השוטפת והדרכה בפתרון בעיות, כל אלה מהווים את הנדבך המרכזי עליו הושתתה החברה למתנ"סים מאז הקמתה. 

 

המרכז הקהילתי הינו ישות משפטית נפרדת ועצמאית הפועל כעמותה רשומה כחוק ,שעליו חלים כל החובות והזכויות עפ"י רשם העמותות. האחריות המשפטית והציבורית לניהול המרכז הקהילתי על תקציבו ועל התוכניות המבוצעות בו מוטל על ההנהלה הציבורית.

 

מנהל/ת המרכז הקהילתי הינו/ה עובד החברה למתנ"סים, האמור לייצג את תפיסת העולם שלה.

 

פעילות ההנהלה הציבורית:

הפעילות מתבצעת בהתאם לדרישות חוק העמותות, במסגרתן פעולות שתי ועדות סטטוטוריות: ועדת ביקורת וועדת כ"א וכספים. לצידן פועלת ועדת הנחות ורווחת הפרט.

מתנסנט חוגים הצהרת נגישות